Misyon & Vizyon

Misyon

Hidro Pompa, hızla gelişen dünya endüstrisindeki pazar payını arttırmayı, üretmekte olduğu ürünlerin kalitesini uluslararası standartlarda tutmayı, müşterilerine verdiği hizmetten ve müşteri memnuniyetinden ödün vermeden ürün ve hizmet sunmayı, gelişen teknolojileri yakından takip ederek sektöründe öncü adımlar atmayı ve çalışmalarını teknik eğitimlerle desteklemeyi kendisine misyon edinmiştir.

Vizyon

Hidro Pompa’nın vizyonu doğanın ve insanın öneminin farkında olarak çalışmayı içerir. Çalışanlarının; çevre, iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için, çevre ve İSG yönetim sistemleri ile çalışan Hidro Pompa, eğitim ve projelerle hedefine ilerlemektedir.

Yasaların öngördüğü şartlar doğrultusunda hareket ederek tesis ve ürün bünyesindeki uygulamaları ile kirletici unsurları düşük seviyelerde tutmakta, kaza ve çalışan sağlığı bozulması risklerinin önlenmesi için çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini sağlayarak, doğaya ve canlı sağlığına zararı en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Hidro Pompa bu alanda; TUV AUSTRIA CERT prosedürlerine göre standartların karşılandığını belirten, uluslararası geçerliliğe sahip OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi belgelerine de sahiptir. Bu belgeler düzenli gözetim denetimleri ile sürekli olarak güncellenmektedir.